"

Om Breidr

Gården vår heter Breie, og navnet kommer av det gammelnorske ordet Breidr som betyr brei eng. På gamle bilder kan du se at tunet er omsluttet av eng på alle kanter. Vi har en liten besetning av dølefe, som er en gammel norsk storferase som er kritisk utrydningstruet, i vår drift. Eng og beite er livsgrunnlaget for dyrene våre både sommer og vinter, og den har livnært dyr og folk opp gjennom historien.

Breie drives økologisk og det innebærer blant annet at vi ikke bruker sprøytemidler eller mineralgjødsel i drifta. Mange kulturplanter er nøysomme og har tilpasset seg beiting og slått. Denne driftsformen bidrar til at du vil finne et bredt spekter av planter og insekter her hos oss.

Røtter i historien

Glassveranda mot øst Gulbygningen på Breie

Det har trolig vært bosetting på Breie fra 600-700 tallet e.Kr, men svartedauen førte til at det ble folketomt i en lengre periode. Gården ble på ny tatt i bruk av på slutten på 1500-tallet, og var krongods fram til 1695. Historien er preget av flere eierskifter fram til 1832. Da ble Breie kjøpt av Inger Torils tipp-oldeforeldre, Engebret Syverson Tollevshaugen og Guri Gundersdotter. Breie har vært i familien i fem generasjoner, og det er Inger Toril som har sine røtter her. I barndommen drømte hun om å overta gården etter onkel og tante, og i ungdomsårene jobbet hun her hver sommer med fjøsstell og gårdsarbeid. 

Breie fremstår som en gård med høy grad av autentisitet og bygningene viser endringer i stil og byggeskikk gjennom et spenn på to hundre år. De representerer de fleste av funksjonene gården har hatt og tunet, samt gårdssaga på Breie og et eget kraftverket er fredet. Vi er omgitt av gamle bygninger, ferdselsårer og andre kulturminner, og lar omgivelsene inspirere oss og ta oss med på reiser tilbake i tid.

Hjerte for fremtiden

Vi er en familie på fem som er utrolig heldige som får bo her på Breie! Vi har røttene dypt plantet i historien og har stor respekt for tidligere generasjoners kunnskap og innsats. Vi ønsker å bevare og formidle historien slik at røttene kan få vokse frem og utvikle seg videre i også i fremtiden. For å hylle mangfoldet av planter, dyr og insekter har vi valgt å bruke de ulike plantene i enga som utgangspunkt for den grafiske profilen vår.